Top các trường cấp 3 ở Hải Phòng

Phụ nữ   •   Chủ nhật, 26/11/2023, 23:30 PM

Danh sách các trường PTTH ở Hải Phòng bao gồm cả trường công lập và dân lập, số điện thoại, địa chỉ để các bố mẹ, học sinh tham khảo.

Top các trường cấp 3 ở Hải Phòng

Danh sách các trường PTTH trên địa bàn Hải Phòng:

<td valign="bottom" nowr

STT

Số ĐT

Tên trường

Địa chỉ

1

3551030

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

12 TRẦN PHÚ - LƯƠNG KHÁNH THIỆN - NGÔ QUYỀN

2

3551262

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LÊ LỢI - VP CẤP 3

3 NGUYỄN TRÃI

3

3564592

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN - VP - TRUNG KẾ

258 ĐÀ NẴNG

4

3581750

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI

NINH HẢI - ANH DŨNG - DƯ­ƠNG KINH

5

3630003

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN - HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN VĂN PHÚ

2 MÊ LINH

6

3630092

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN - HIỆU PHÓ - ÔNG LƯ­ƠNG

2 MÊ LINH

7

3630093

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN - HIỆU PHÓ - ÔNG CHUNG

2 MÊ LINH

8

3631164

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN - HIỆU PHÓ

2 MÊ LINH

9

3631342

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN - VP

2 MÊ LINH

10

3640144

TRƯỜNG THPT T­ THỤC THĂNG LONG - HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN THỊ MAI

201 LẠCH TRAY

11

3640869

TRƯỜNG THPT T­ THỤC THĂNG LONG

201 LẠCH TRAY

12

3674211

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

XÃ CAO NHÂN

13

3685234

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG VĨNH BẢO - CƠ SỞ 2

NAM AM XÃ TAM CƯỜNG

14

3700481

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN - HIỆU TRƯỞNG ĐỖ VĂN TẢI

185 TÔN ĐỨC THẮNG

15

3728503

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÀNG HẢI - VP

484 - LẠCH TRAY - ĐỔNG QUỐC BÌNH - NGÔ QUYỀN

16

3729070

TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI – VP

484 LẠCH TRAY

17

3738662

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG LÊ CHÂN - HIỆU TRƯỞNG ĐOÀN ĐẮC LÂN

KHU 5 - THIÊN LÔI - NIỆM NGHĨA - LÊ CHÂN

18

3749665

TRƯỜNG THPT KỸ THUẬT HỒNG BÀNG

991 TÔN ĐỨC THẮNG

19

3749814

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP AN HẢI

CHỢ HỖ XÃ TÂN TIẾN

20

3773017

TRƯỜNG THPT LÝ THƯ­ỜNG KIỆT - HIỆU TRƯỞNG DOÃN VĂN QUÂN 0912183659

ĐỘI 7 XÃ THỦY SƠN

21

3774758

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NAM TRIỆU - CƠ SỞ 2

XÓM NÚI 1 XÃ THỦY ĐƯỜNG

22

3820948

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG - HIỆU PHÓ

2 PHẠM PHÚ THỨ

23

3820949

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

2 PHẠM PHÚ THỨ

24

3826088

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ - HIỆU TRƯỞNG BÙI VĂN PHÚ

12 TRẦN PHÚ - LƯƠNG KHÁNH THIỆN - NGÔ QUYỀN

25

3827381

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LÊ LỢI

3 NGUYỄN TRÃI

26

3829387

TRƯỜNG THPT T­ THỤC MARIE CURIE

NAM PHÁP 1 LẠCH TRAY

27

3829517

TRƯỜNG THPT T­ THỤC MARIE CURIE - HIỆU TRƯỞNG HOÀNG XUÂN KHOÁ

NAM PHÁP 1 LẠCH TRAY

28

3829987

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG - VP

THÔN 1 - DƯ­ HÀNG KÊNH – LÊ CHÂN

29

3836604

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ - VP

12 TRẦN PHÚ - LƯƠNG KHÁNH THIỆN - NGÔ QUYỀN

30

3841868

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG - HIỆU TRƯỞNG VŨ THÁI HOÀ

2 PHẠM PHÚ THỨ

31

3850144

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - HIỆU TRƯỞNG LÊ HOÀNG VIỆT

XÃ AN HƯ­NG

32

3850994

TRƯỜNG THPT VỪA HỌC VỪA LÀM NGUYỄN TRÃI

XÃ AN H­ƯNG

33

3855151

TRƯỜNG THPT CƠ SƠ LÝ TỰ TRỌNG

PHỐ CẤM

34

3855154

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN DU - CƠ SỞ 1

10A VẠN MỸ

35

3857925

TRƯỜNG THPT KỸ THUẬT HỒNG BÀNG - HIỆU TRƯỞNG TẠ QUANG MINH

991 TÔN ĐỨC THẮNG

36

3736927

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN DU - HIỆU TRƯỞNG VŨ ĐÌNH TOÀN

225C LẠCH TRAY - TẦNG 1 - ĐỔNG QUỐC BÌNH - NGÔ QUYỀN

37

3858309

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN - VP

185 TÔN ĐỨC THẮNG

38

3861260

TRƯỜNG THPT ĐS - VP

197 LÝ THÁNH TÔNG - NGỌC XUYÊN - ĐỒ SƠN

39

3861647

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐS - HIỆU PHÓ

ĐỘI HOA KHÁCH SẠN HOA PH­ƯỢNG - ĐỒ SƠN

40

3861960

TRƯỜNG THPT ĐỒ SƠN

197 LÝ THÁNH TÔNG - NGỌC XUYÊN - ĐỒ SƠN

41

3862048

TRƯỜNG THPT T­ THỤC NGUYỄN HỮU CẦU

41 ĐÌNH ĐOÀI - NGỌC HẢI - ĐỒ SƠN

42

3871549

TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG - HIỆU TRƯỞNG ĐÀO THẾ LỮ 0913329370

AN DƯƠNG

43

3871570

TRƯỜNG THPT T­Ư THỤC AN HẢI

TỔ 4 - AN DƯƠNG - AN DƯƠNG

44

3871967

TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG

AN DƯƠNG

45

3872106

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP TRẦN TẤT VĂN

QUYẾT TIẾN - XÃ AN THẮNG - AN LÃO

46

3872275

TRƯỜNG THPT AN LÃO

43 - LÊ LỢI - AN LÃO - AN LÃO

47

3872499

TRƯỜNG THPT AN LÃO - HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN THỊ BÍCH LAN

43 - LÊ LỢI - AN LÃO - AN LÃO

48

3873513

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP 25 - 10 - VP

ĐỘI 6 - XÃ THỦY SƠN - THỦY NGUYÊN

49

3874210

TRƯỜNG THPT LÝ THƯ­ỜNG KIỆT

XÃ THỦY SƠN

50

3874775

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP 25 - 10 - VP

XÃ TRUNG HÀ

51

3875238

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO – VP

XÃ NGŨ LÃO

52

3875271

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NAM TRIỆU

XÃ PHỤC LỄ

53

3876129

TRƯỜNG THPT KIẾN AN - HIỆU TRƯỞNG ĐỖ THỊ HOÀ

PHAN ĐĂNG L­U

54

3876611

TRƯỜNG THPT KIẾN AN - VP

PHAN ĐĂNG L­U

55

3879004

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP TÂN TRÀO - VP

QUÁN RẼ XÃ MỸ ĐỨC

56

3879124

TRƯỜNG THPT AN THÁI

XÃ AN THÁI

57

3880129

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI – VP

NINH HẢI - ANH DŨNG - D­ƠNG KINH - HP

58

3881288

TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY - VP

TT NÚI ĐỐI

59

3881348

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP KIẾN THỤY - VP

CẨM XUÂN - TT NÚI ĐỐI - KIẾN THỤY

60

3881375

TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY - HIỆU TRƯỞNG CAO MINH HẢI

TT NÚI ĐỐI

61

3881480

TRƯỜNG THPT KIẾN THUY

CẨM XUÂN TT NÚI ĐỐI

62

3882182

TRƯỜNG THPT VỪA HỌC VỪA LÀM HÙNG THẮNG – VP

XÃ HÙNG THẮNG

63

3883230

TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG – VP

TIÊN LÃNG

64

3883236

TRƯỜNG THPT TOÀN THẮNG

XÃ TOÀN THẮNG

65

3883441

TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG - HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN VĂN HẢI

TIÊN LÃNG

66

3883697

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TIÊN LÃNG

KHU 3 TIÊN LÃNG

67

3884121

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM - HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN BÁ ĐÔN

LẠNG AM - XÃ LÝ HỌC - VĨNH BẢO

68

3884295

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO – VP

ĐÔNG THÁI - VĨNH BẢO - VĨNH BẢO

69

3884368

TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN - HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN ĐÌNH NHIỆM

AN QUÝ - XÃ CỘNG HIỀN - VĨNH BẢO

70

3884370

TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU - VP

XÃ VĨNH AN

71

3884630

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

LẠNG AM - XÃ LÝ HỌC - VĨNH BẢO

72

3884839

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG VĨNH BẢO – VP

BẮC HẢI - VĨNH BẢO - VĨNH BẢO

73

3886239

TRƯỜNG THPT CÁT HẢI – HÀNH CHÍNH

CÁT HẢI

74

3888349

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ - HIỆU PHÓ

CÁT BÀ

75

3888591

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ - HIỆU TRƯỞNG HÀ THỊ QUYẾN

TRƯỜNG CẤP 3

76

3971892

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - VP

XÃ AN HƯ­NG

77

3971894

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - VP

XÃ AN H­ƯNG

78

3971895

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - VP

XÃ AN H­ƯNG

79

3748078

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP PHAN CHU TRINH - HIỆU TRƯỞNG TRẦN HOÀN

KM10 Đ­ỜNG HÀ NỘI

80

3865044

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN

Đ­ỜNG ĐÔI - VẠN SƠN – ĐỒ SƠN

81

3683164

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TIÊN LÃNG - VP

KHU 3 TIÊN LÃNG

82

3886655

TRƯỜNG THPT CÁT HẢI - HIỆU TRƯỞNG PHẠM VĂN BẢO

CÁT HẢI

83

3674937

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG - HIỆU TRƯỞNG LÊ DUY TUYẾN

XÃ CAO NHÂN

84

3885049

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG VĨNH BẢO – VP

BẮC HẢI VĨNH BẢO

85

3921210

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

12 TRẦN PHÚ - LƯƠNG KHÁNH THIỆN - NGÔ QUYỀN

86

3921211

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

12 TRẦN PHÚ - LƯƠNG KHÁNH THIỆN – NGÔ QUYỀN

87

3711561

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN - VP

185 TÔN ĐỨC THẮNG

88

3725631

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CÁT BI - HẢI AN

89

3725632

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CÁT BI - HẢI AN

90

3725633

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - KẾ TOÁN

CÁT BI - HẢI AN

91

3527974

TRƯỜNG THPT KỸ THUẬT HỒNG BÀNG

991 TÔN ĐỨC THẮNG

92

3564799

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN - HIỆU TRƯỞNG ĐÀO THỊ HUỆ

258 ĐÀ NẴNG

93

3842779

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG - VP

2 PHẠM PHÚ THỨ

94

3873520

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG THỦY NGUYÊN

ĐỘI 7 XÃ THỦY SƠN

95

3875749

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO

TT MINH ĐỨC

96

3878469

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÙNG V­ƠNG - PHÂN HIỆU KA - HIỆU TRƯỞNG LÃ QUÝ QUÂN

190 TRẦN THÀNH NGỌ - TRẦN THÀNH NGỌ - KIẾN AN

97

3583725

TRƯỜNG THPT TOÀN THẮNG - HIỆU TRƯỞNG BÙI SUY

XÃ TOÀN THẮNG

98

3725634

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CÁT BI - HẢI AN

99

3775095

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO - HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN VĂN BÂN

TRUNG SƠN - XÃ NGŨ LÃO - THỦY NGUYÊN

100

3673497

TRƯỜNG THPT LÊ ÍCH MÔC

XÓM 5 NIÊM NGOẠI - XÃ KỲ SƠN - THỦY NGUYÊN

101

3885292

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO - HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN HỮU KIÊN

ĐÔNG THÁI - VĨNH BẢO - VĨNH BẢO

102

3885293

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO

ĐÔNG THÁI - VĨNH BẢO - VĨNH BẢO

103

3569468

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LƯ­ƠNG THẾ VINH

10 - TAM BẠC - MINH KHAI - HỒNG BÀNG

104

3975712

TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG

XÃ L­U KIẾM

105

3975744

TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG

XÃ L­U KIẾM

106

3977145

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - HIỆU TRƯỞNG VŨ DUY HÙNG

CÁT BI - HẢI AN

107

3977512

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - VP

CÁT BI - HẢI AN

108

3550756

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LÊ LỢI - HIỆU TRƯỞNG MAI ĐẮC L­ƯỢNG

29 - NGUYỄN TRÃI - MÁY TƠ - NGÔ QUYỀN

109

3560465

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

XÃ TÚ SƠN

110

3560216

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

XÃ TÚ SƠN

111

3885346

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO - NR HIỆU PHÓ

ĐỒNG THÁI - VĨNH BẢO - VĨNH BẢO

112

3865244

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN

6 - LÝ THÁNH TÔNG - VẠN SƠN - ĐỒ SƠN

113

3887665

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ - KẾ TOÁN

CÁT BÀ

114

3770150

TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG

TỔ 5 - AN DƯƠNG - AN DƯƠNG

115

3770152

TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG

TỔ 5 - AN DƯƠNG - AN DƯƠNG

116

3764961

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LÊ LỢI – VP

THÔN 1 - D­Ư HÀNG KÊNH - LÊ CHÂN

117

3583776

TRƯỜNG THPT TOÀN THẮNG

XÃ TOÀN THẮNG

118

3882650

TRƯỜNG THPT VỪA HỌC VỪA LÀM HÙNG THẮNG

XÃ HÙNG THẮNG

119

3879966

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯ­NG ĐẠO

QUÁN BẾ - XÃ AN THÁI - AN LÃO

120

3872947

TRƯỜNG THPT AN LÃO

43 - LÊ LỢI - AN LÃO - AN LÃO

121

3560644

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

XÃ TÚ SƠN

122

3674386

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

NHÂN LÝ - XÃ CAO NHÂN - THỦY NGUYÊN

123

3776294

TRƯỜNG THPT LÝ THƯ­ỜNG KIỆT

ĐỘI 7 - THỦY SƠN - XÃ THỦY Đ­ỜNG - THỦY NGUYÊN

124

3675221

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO

NGŨ LÃO - XÃ NGŨ LÃO - THỦY NGUYÊN

125

3674353

TRƯỜNG THPT LÊ ÍCH MỘC

KỲ SƠN - XÃ KỲ SƠN - THỦY NGUYÊN

126

3776296

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG THỦY NGUYÊN

THỦY SƠN - XÃ THỦY SƠN - THỦY NGUYÊN

127

3975353

TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG

L­U KIẾM - XÃ L­U KIẾM - THỦY NGUYÊN

128

3683540

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TIÊN LÃNG

KHU 4 - TIÊN LÃNG

129

3885633

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO

10 NGUYỄN BỈNH KHIÊM - VĨNH BẢO - VĨNH BẢO

130

3581979

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI

NGÃ 3 NINH HẢI - ANH DŨNG - D­ƯƠNG KINH

131

3591426

TRƯỜNG THPT KIẾN AN

175 PHAN ĐĂNG L­U - TRẦN THÀNH NGỌ - KIẾN AN

132

3680942

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP KIẾN THỤY - VP

CẨM XUÂN - TT NÚI ĐỐI - KIẾN THỤY

133

3684153

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

LẠNG AM - XÃ LÝ HỌC - VĨNH BẢO

134

3885632

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG VĨNH BẢO

BẮC HẢI - VĨNH BẢO - VĨNH BẢO

135

3685091

TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU

XÃ VĨNH AN

136

3584487

TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN

AN QUÝ - XÃ CỘNG HIỀN - VĨNH BẢO

137

3867302

TRƯỜNG THPT ĐS - HIỆU TRƯỞNG HOANG GIA THUYÊN

197 LÝ THÁNH TÔNG - NGỌC XUYÊN - ĐỒ SƠN

138

3865372

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN

6 LÝ THÁNH TÔNG - VẠN SƠN - ĐỒ SƠN

139

3591425

TRƯỜNG THPT L­ƯƠNG KHÁNH THIỆN

PHAN ĐĂNG L­U - TRẦN THÀNH NGỌ - KIẾN AN

140

3887829

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ - MÁY

CÁT BÀ

141

3886941

TRƯỜNG THPT CÁT HẢI

TRUNG LÂM - XÃ VĂN PHONG - CÁT HẢI

142

3564234

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

258 - ĐÀ NẴNG - CẦU TRE – NGÔ QUYỀN

143

3725111

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CÁT BI – HẢI AN

144

3540200

TRƯỜNG THPT KỸ THUẬT HỒNG BÀNG

991 TÔN ĐỨC THẮNG - SỞ DẦU - HỒNG BÀNG

145

3668220

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

2 - PHẠM PHÚ THỨ - HẠ LÝ - HỒNG BÀNG

146

3718119

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN

185 - TÔN ĐỨC THẮNG - AN DƯƠNG - LÊ CHÂN

147

3771153

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

XÃ AN H­ƯNG

148

3870649

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG LÊ CHÂN

KHU 5 - VĨNH NIỆM – LÊ CHÂN

149

3920244

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

12 TRẦN PHÚ - LƯ­ƠNG KHÁNH THIỆN – NGÔ QUYỀN

150

3746329

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LƯ­ƠNG THẾ VINH

14 - CÙ CHÍNH LAN - MINH KHAI - HỒNG BÀNG

151

3746967

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP L­ƯƠNG THẾ VINH - HIỆU PHÓ

14 - CÙ CHÍNH LAN - MINH KHAI - HỒNG BÀNG

152

3746988

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LƯ­ƠNG THẾ VINH - HIỆU TRƯỞNG VŨ LA TIN

14 - CÙ CHÍNH LAN - MINH KHAI - HỒNG BÀNG

153

3887895

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ - BẢO VỆ

CÁT BÀ

154

3685118

TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU - HIỆU TRƯỞNG HOÀNG NGỌC BÁU

XÃ VĨNH AN

155

3567146

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

258 - ĐÀ NẴNG - CẦU TRE - NGÔ QUYỀN

156

3684191

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM - HIỆU PHÓ

LẠNG AM - XÃ LÝ HỌC - VĨNH BẢO

157

3865468

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN - HIỆU TRƯỞNG PHẠM QUANG THIỀU

6 LÝ THÁNH TÔNG - VẠN SƠN - ĐỒ SƠN

158

3865488

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN - KẾ TOÁN

6 LÝ THÁNH TÔNG - VẠN SƠN - ĐỒ SƠN

159

3973168

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP 25 - 10

ĐỘI 6 - RỰC LIỄN - XÃ THỦY SƠN - THỦY NGUYÊN

160

3778070

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HOÀ - HIỆU TRƯỞNG ĐỖ THỊ LAI

KHU 1 - ĐỒNG HÒA - KIẾN AN

161

3778117

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HOÀ

KHU 1 - ĐỒNG HÒA - KIẾN AN

162

3726669

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CÁT BI - CÁT BI - HẢI AN

163

3630249

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

2 - MÊ LINH - AN BIÊN - LÊ CHÂN

164

3778219

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HOÀ

KHU 1 - ĐỒNG HÒA - KIẾN AN

165

3736422

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÀNG HẢI - HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

484 - LẠCH TRAY - ĐỔNG QUỐC BÌNH - NGÔ QUYỀN

166

3572797

TRƯỜNG THPT AN LÃO

43 LÊ LỢI - AN LÃO - AN LÃO

167

3560999

TRƯỜNG THPT T­ THỤC NGUYỄN HỮU CẦU - HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN HỮU MAI

LÊ XÁ - XÃ TÚ SƠN - KIẾN THỤY

168

3630255

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

2 - MÊ LINH - AN BIÊN - LÊ CHÂN

169

3775146

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO - VP CHI BỘ

THÔN TRUNG SƠN - XÃ NGŨ LÃO - THỦY NGUYÊN

170

3775148

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO - HIỆU PHÓ

THÔN TRUNG SƠN - XÃ NGŨ LÃO - THỦY NGUYÊN

171

3778111

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HOÀ – INTERNET

Đ­ỜNG ĐỒNG HÒA KHU 1 - ĐỒNG HÒA - KIẾN AN

172

3887308

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TỔ 5 KHU 1 - CÁT BÀ - CÁT HẢI

173

3885948

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO

Đ­ỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM - ĐÔNG THÁI - VĨNH BẢO - VĨNH BẢO

174

3987154

TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU

Đ­ỜNG 10 - XÃ VĨNH AN - VĨNH BẢO

175

3671698

TRƯỜNG THPT T­ THỤC AN HẢI

SAU CTY XD 12 - TỔ 4 - AN DƯƠNG - AN DƯƠNG

176

3531656

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN DU

Đ­ỜNG 208 VÂN TRA - XÃ AN ĐỒNG - AN DƯƠNG

177

3672412

TRƯỜNG THPT AN LÃO

43 LÊ LỢI - AN LÃO - AN LÃO

178

3671735

TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG

KHU PHỐ 5 - AN DƯƠNG - AN DƯƠNG

179

3681993

TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY

THỌ XUÂN - TT NÚI ĐỐI - KIẾN THỤY

180

3736421

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÀNG HẢI - HỘI ĐỒNG

484 - LẠCH TRAY - ĐỔNG QUỐC BÌNH – NGÔ QUYỀN

181

3736411

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÀNG HẢI - TT BỒI D­ỠNG KIẾN THỤY VÀ TV GD

icon cấp 3 hải phòng,trường ptth Hải Phòng

Tổng hợp

Cùng chủ đề
Có nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn thịt chó sớm không?

Có nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn thịt chó sớm không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Thịt chó mặc dù là một món khoái khẩu của rất nhiều gia đình, tuy nhiên có rất nhiều đối tượng không nên sử dụng thịt chó thường xuyên. Vậy còn đối với trẻ dưới 1 tuổi thì sao, có nên cho trẻ sơ sinh ăn thịt chó sớm không? Cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết hôm nay nhé!
Bà bầu khi mang thai có được ăn trái thốt nốt không?

Bà bầu khi mang thai có được ăn trái thốt nốt không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Bà bầu cần được bổ sung nhiều năng lượng và dinh dưỡng từ các thực phẩm và trái cây. Loại quả thốt nốt phổ biến với người dân Nam Bộ và là món ăn ưa thích của nhiều người, kể cả các bà bầu. Vậy bà bầu quả thốt nốt khi mang thai có được không?
Người lớn uống sữa mẹ có tốt không?

Người lớn uống sữa mẹ có tốt không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Chúng ta biết sữa mẹ giàu chất dinh dưỡng và tốt cho trẻ sơ sinh . Nhưng liệu nó có tác dụng tương tự đối với người lớn?
7 điều bà bầu cần chú ý khi ăn lẩu

7 điều bà bầu cần chú ý khi ăn lẩu

Phụ nữ   •   26.02.2024
Đối với mẹ bầu, việc ăn lẩu mang lại rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ và cả thai nhi. Theo các chuyên gia, bà bầu có thể ăn lẩu nhưng nên hạn chế.
“Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”: Liệu có đúng?

“Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”: Liệu có đúng?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Trọng nam, khinh nữ là một tư tưởng phân biệt đối xử theo giới tính, trong đó coi nam giới quan trọng hơn phụ nữ. Đây từng là một hệ thống tư tưởng tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là dưới chế độ phong kiến.
Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) và những điều cần biết

Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) và những điều cần biết

Phụ nữ   •   26.02.2024
Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) là phương pháp được áp dụng để giúp mẹ bầu sinh thường dễ dàng hơn.