Trực tiếp: Biệt dược đen tập 27 - tập cuối VTV3

Trực tiếp phim Biệt dược đen tập 27 sẽ phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 tại VTV Go - VTV - VTV Giải trí.