Thất nghiệp tự nguyện là gì?

Thị trường   •   Thứ hai, 23/10/2023, 14:00 PM

Hiện tượng thất nghiệp tự nguyện đang phản ánh thực trạng, vấn đề trong bối cảnh thị trường lao động hiện nay.

Thất nghiệp tự nguyện là tình trạng một người lao động có khả năng và sẵn sàng làm việc nhưng không tìm được việc làm do không muốn chấp nhận mức lương hiện hành trên thị trường. Thất nghiệp tự nguyện thường xảy ra khi người lao động có mức kỳ vọng về lương cao hơn mức lương mà doanh nghiệp sẵn sàng trả.

Empty

Đặc điểm của thất nghiệp tự nguyện

 • Người lao động có khả năng và sẵn sàng làm việc. Điều này có nghĩa là người lao động có sức khỏe, trình độ và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của công việc.

 • Người lao động không tìm được việc làm. Điều này có nghĩa là người lao động đã tìm kiếm việc làm nhưng không thành công.

 • Người lao động không chấp nhận mức lương hiện hành. Điều này có nghĩa là người lao động chỉ muốn tìm được việc làm với mức lương cao hơn mức lương mà doanh nghiệp sẵn sàng trả.

Nguyên nhân của thất nghiệp tự nguyện

 • Mức kỳ vọng về lương của người lao động cao hơn mức lương mà doanh nghiệp sẵn sàng trả. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của thất nghiệp tự nguyện.

 • Người lao động có yêu cầu về công việc cao hơn mức trung bình. Ví dụ, người lao động chỉ muốn làm việc tại các công ty lớn, có môi trường làm việc tốt, hoặc có nhiều cơ hội thăng tiến.

 • Người lao động có trình độ chuyên môn cao nhưng không có kinh nghiệm làm việc phù hợp. Điều này khiến người lao động khó tìm được việc làm với mức lương cao.

Ảnh hưởng của thất nghiệp tự nguyện

 • Ảnh hưởng đến người lao động. Thất nghiệp tự nguyện khiến người lao động không có thu nhập, dẫn đến khó khăn về tài chính và cuộc sống.

 • Ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Thất nghiệp tự nguyện khiến doanh nghiệp khó tìm được nhân viên phù hợp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Ảnh hưởng đến nền kinh tế. Thất nghiệp tự nguyện khiến GDP của nền kinh tế giảm sút.

Giải pháp giảm thiểu thất nghiệp tự nguyện

 • Giáo dục và đào tạo. Nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của người lao động giúp họ có khả năng tìm được việc làm với mức lương cao hơn.

 • Chính sách hỗ trợ người thất nghiệp. Các chính sách hỗ trợ người thất nghiệp giúp họ có thêm thu nhập và thời gian tìm kiếm việc làm.

 • Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Môi trường kinh doanh thuận lợi giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động.

Kết luận

Thất nghiệp tự nguyện là một vấn đề kinh tế xã hội cần được giải quyết. Các giải pháp giảm thiểu thất nghiệp tự nguyện cần tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của người lao động, hỗ trợ người thất nghiệp và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

icon Thất nghiệp tự nguyện, Thất nghiệp, Thất nghiệp do không tìm được việc, Thất nghiệp do không chấp nhận mức lương, Mức kỳ vọng về lương, Yêu cầu về công việc, Trình độ chuyên môn, Kinh nghiệm làm việc, Ảnh hưởng của thất nghiệp, Giải pháp giảm thiểu thất n

Tổng hợp