Chủ đề: Phong thủy

Sao chiếu mệnh là gì?

Sao chiếu mệnh là một khái niệm trong tử vi, phong thủy. Theo quan niệm dân gian, mỗi người sinh ra đều có một ngôi sao chiếu mệnh cho năm đó.