Lộ trình tuyến xe buýt số 03 TP HCM: Bến Thành – Thạnh Lộc

Phụ nữ   •   Chủ nhật, 26/11/2023, 13:40 PM

Lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 03. Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 01 TP HCM TP HCM, còn gọi là tuyến Bến Thành – Thạnh Lộc

Lộ trình tuyến xe buýt số 03 TP HCM: Bến Thành – Thạnh Lộc

Dưới đây là lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 03 TP HCM:

Mã số tuyến : 03
Tên tuyến : Bến Thành – Thạnh Lộc
Lượt đi :

Ga hành khách xe buýt Sài Gòn (Công viên 23/9) - Lê Lai - vòng xoay công trường Quách Thị Trang - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - trạm Bến Thành - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - đường nhánh S2 - Tôn Đức Thắng - Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh - Hà Huy Giáp - Thạnh Lộc 30 - Bến Thạnh Lộc 29;

Lượt về :

Bến Thạnh Lộc 29 - Thạnh Lộc 30 - Hà Huy Giáp - Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám - Đào Duy Anh - Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - trạm Bến Thành - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Ga hành khách xe buýt Sài Gòn (Công viên 23/9).

  • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
  • Cự ly: 18,05 km
  • Số chuyến: 312 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 55-60 phút
  • Giãn cách: 4 - 12 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động: Tại Công viên 23/9: Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 55 Chuyến cuối cùng xuất bến: 20 giờ 45 Tại Thạnh Lộc: Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 15 Chuyến cuối cùng xuất bến: 20 giờ 15
  • Loại xe: 55 chỗ

Đơn vị đảm nhận: -HTX Vận tải 19/5, ĐT: 37.130.711

Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 03 TP HCM

CÔNG VIÊN 23/9   THẠNH LỘC  
Đi Công viên 23/9 Đến Thạnh Lộc Đi Thạnh Lộc Đến Công viên 23/9
4:55 5:50 4:15 5:10
5:03 5:58 4:27 5:22
5:11 6:06 4:37 5:32
5:19 6:14 4:45 5:45
5:27 6:22 4:53 5:53
5:32 6:27 4:59 5:59
5:37 6:32 5:05 6:05
5:42 6:42 5:11 6:11
5:47 6:47 5:17 6:17
5:52 6:52 5:22 6:22
5:57 6:57 5:27 6:27
6:02 7:02 5:32 6:32
6:07 7:07 5:37 6:37
6:12 7:17 5:42 6:42
6:17 7:22 5:46 6:46
6:22 7:27 5:50 6:50
6:27 7:32 5:54 6:54
6:32 7:37 5:58 6:58
6:37 7:42 6:02 7:07
6:43 7:48 6:06 7:11
6:49 7:54 6:10 7:15
6:55 8:00 6:14 7:19
7:01 8:06 6:18 7:23
7:07 8:12 6:23 7:28
7:13 8:18 6:29 7:34
7:19 8:24 6:35 7:40
7:25 8:30 6:41 7:46
7:31 8:36 6:47 7:52
7:37 8:42 6:53 7:58
7:43 8:48 6:59 8:04
7:49 8:54 7:05 8:10
7:55 9:00 7:11 8:16
8:01 9:06 7:17 8:22
8:07 9:07 7:23 8:28
8:13 9:13 7:29 8:34
8:19 9:19 7:35 8:40
8:25 9:25 7:41 8:46
8:31 9:31 7:47 8:52
8:37 9:37 7:53 8:58
8:43 9:43 7:59 9:04
8:49 9:49 8:05 9:10
8:55 9:55 8:11 9:16
9:01 10:01 8:17 9:17
9:07 10:07 8:25 9:25
9:13 10:13 8:33 9:33
9:19 10:19 8:41 9:41
9:25 10:25 8:49 9:49
9:31 10:31 8:57 9:57
9:37 10:37 9:05 10:05
9:43 10:43 9:13 10:13
9:49 10:49 9:21 10:21
9:55 10:55 9:29 10:29
10:01 11:01 9:35 10:35
10:07 11:07 9:41 10:41
10:13 11:13 9:47 10:47
10:19 11:19 9:53 10:53
10:25 11:25 9:59 10:59
10:31 11:31 10:05 11:05
10:37 11:37 10:11 11:11
10:43 11:43 10:16 11:16
10:49 11:49 10:21 11:21
10:55 11:55 10:26 11:26
11:01 12:01 10:31 11:31
11:07 12:07 10:36 11:36
11:13 12:13 10:41 11:41
11:19 12:19 10:46 11:46
11:25 12:25 10:51 11:51
11:31 12:31 10:56 11:56
11:37 12:37 11:01 12:01
11:43 12:43 11:06 12:06
11:49 12:49 11:11 12:11
11:55 12:55 11:16 12:16
12:01 13:01 11:21 12:21
12:07 13:07 11:26 12:26
12:13 13:13 11:31 12:31
12:19 13:19 11:36 12:36
12:25 13:25 11:41 12:41
12:31 13:31 11:46 12:46
12:37 13:37 11:51 12:51
12:43 13:43 11:56 12:56
12:49 13:49 12:01 13:01
12:55 13:55 12:07 13:07
13:01 14:01 12:13 13:13
13:07 14:07 12:19 13:19
13:13 14:13 12:25 13:25
13:19 14:19 12:31 13:31
13:25 14:25 12:37 13:37
13:31 14:31 12:43 13:43
13:37 14:37 12:51 13:51
13:45 14:45 12:59 13:59
13:53 14:53 13:07 14:07
14:01 15:01 13:15 14:15
14:09 15:09 13:23 14:23
14:17 15:17 13:31 14:31
14:25 15:25 13:39 14:39
14:33 15:33 13:47 14:47
14:41 15:41 13:55 14:55
14:49 15:49 14:03 15:03
14:57 15:57 14:11 15:11
15:05 16:05 14:19 15:19
15:13 16:13 14:27 15:27
15:19 16:19 14:35 15:35
15:25 16:25 14:43 15:43
15:31 16:31 14:51 15:51
15:37 16:37 14:59 15:59
15:43 16:43 15:05 16:05
15:49 16:49 15:11 16:11
15:55 16:55 15:17 16:17
16:01 17:01 15:23 16:23
16:07 17:07 15:29 16:29
16:13 17:13 15:35 16:35
16:18 17:18 15:41 16:41
16:23 17:23 15:47 16:47
16:28 17:28 15:53 16:53
16:33 17:33 15:58 16:58
16:38 17:38 16:03 17:03
16:43 17:43 16:08 17:08
16:48 17:48 16:13 17:13
16:53 17:53 16:18 17:18
16:58 17:58 16:23 17:23
17:03 18:03 16:28 17:28
17:08 18:13 16:33 17:33
17:13 18:18 16:38 17:38
17:18 18:23 16:43 17:43
17:23 18:28 16:48 17:48
17:28 18:33 16:53 17:53
17:33 18:38 16:58 17:58
17:38 18:43 17:03 18:03
17:43 18:48 17:08 18:08
17:48 18:53 17:13 18:18
17:53 18:58 17:18 18:23
17:58 19:03 17:23 18:28
18:03 19:08 17:28 18:33
18:08 19:13 17:33 18:38
18:13 19:13 17:38 18:43
18:18 19:18 17:43 18:48
18:23 19:23 17:49 18:54
18:29 19:29 17:55 19:00
18:35 19:35 18:01 19:06
18:41 19:41 18:07 19:12
18:47 19:47 18:13 19:18
18:53 19:53 18:21 19:26
18:59 19:59 18:29 19:34
19:05 20:05 18:37 19:42
19:11 20:11 18:45 19:50
19:17 20:17 18:53 19:53
19:23 20:23 19:01 20:01
19:29 20:29 19:09 20:09
19:35 20:35 19:17 20:17
19:45 20:45 19:25 20:25
19:55 20:55 19:33 20:33
20:05 21:00 19:41 20:36
20:15 21:10 19:49 20:44
20:25 21:20 19:57 20:52
20:35 21:30 20:05 21:00
20:45 21:40 20:15 21:10
       
Tổng số chuyến: 312 chuyến  
Thời gian vận hành: 55-65 phút  
Thời gian giãn cách:      
Cao điểm: 4 phút  
Thấp điểm: 12 phút  
       

icon Xe buýt TP HCM,xe bus số 03

Tổng hợp

Cùng chủ đề
Có nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn thịt chó sớm không?

Có nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn thịt chó sớm không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Thịt chó mặc dù là một món khoái khẩu của rất nhiều gia đình, tuy nhiên có rất nhiều đối tượng không nên sử dụng thịt chó thường xuyên. Vậy còn đối với trẻ dưới 1 tuổi thì sao, có nên cho trẻ sơ sinh ăn thịt chó sớm không? Cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết hôm nay nhé!
Bà bầu khi mang thai có được ăn trái thốt nốt không?

Bà bầu khi mang thai có được ăn trái thốt nốt không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Bà bầu cần được bổ sung nhiều năng lượng và dinh dưỡng từ các thực phẩm và trái cây. Loại quả thốt nốt phổ biến với người dân Nam Bộ và là món ăn ưa thích của nhiều người, kể cả các bà bầu. Vậy bà bầu quả thốt nốt khi mang thai có được không?
Người lớn uống sữa mẹ có tốt không?

Người lớn uống sữa mẹ có tốt không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Chúng ta biết sữa mẹ giàu chất dinh dưỡng và tốt cho trẻ sơ sinh . Nhưng liệu nó có tác dụng tương tự đối với người lớn?
7 điều bà bầu cần chú ý khi ăn lẩu

7 điều bà bầu cần chú ý khi ăn lẩu

Phụ nữ   •   26.02.2024
Đối với mẹ bầu, việc ăn lẩu mang lại rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ và cả thai nhi. Theo các chuyên gia, bà bầu có thể ăn lẩu nhưng nên hạn chế.
“Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”: Liệu có đúng?

“Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”: Liệu có đúng?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Trọng nam, khinh nữ là một tư tưởng phân biệt đối xử theo giới tính, trong đó coi nam giới quan trọng hơn phụ nữ. Đây từng là một hệ thống tư tưởng tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là dưới chế độ phong kiến.
Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) và những điều cần biết

Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) và những điều cần biết

Phụ nữ   •   26.02.2024
Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) là phương pháp được áp dụng để giúp mẹ bầu sinh thường dễ dàng hơn.