Kinh tuyến, vĩ tuyến của Việt Nam

Đời sống   •   Thứ ba, 14/11/2023, 12:00 PM

Kinh tuyến và vĩ tuyến là những đường tưởng tượng được vẽ trên bề mặt Trái Đất để xác định tọa độ của các điểm trên Trái Đất.

Kinh tuyến là những đường tròn song song với trục Trái Đất, nối liền hai cực Bắc và Nam. Kinh tuyến có độ dài khoảng 20.000 km. Kinh tuyến 0 độ được gọi là kinh tuyến gốc, đi qua đài thiên văn Hoàng gia Greenwich ở Luân Đôn, Anh.

Vĩ tuyến là những đường tròn vuông góc với trục Trái Đất, nối liền hai cực Bắc và Nam. Vĩ tuyến có độ dài khác nhau tùy theo vị trí của chúng trên Trái Đất. Vĩ tuyến 0 độ được gọi là xích đạo, đi qua giữa Trái Đất.

Empty

Việt Nam nằm trong khoảng kinh tuyến 102°10' - 109°30' Đông và vĩ tuyến 8°30' - 23°22' Bắc.

Về kinh độ, phần đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ thứ 7 (GMT+7). Điều này có nghĩa là thời gian ở Việt Nam sớm hơn 7 giờ so với giờ chuẩn quốc tế (GMT).

Về vĩ độ, phần đất liền Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Kinh tuyến và vĩ tuyến của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tọa độ của các địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam. Tọa độ địa lý được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như bản đồ học, hàng hải, hàng không,...

Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng của kinh tuyến và vĩ tuyến trong Việt Nam:

 • Trong bản đồ học: Kinh tuyến và vĩ tuyến được sử dụng để vẽ bản đồ Việt Nam. Bản đồ Việt Nam được chia thành các múi chiếu kinh tuyến, mỗi múi có độ rộng 60.

 • Trong hàng hải và hàng không: Kinh tuyến và vĩ tuyến được sử dụng để xác định vị trí của tàu thuyền và máy bay.

 • Trong nghiên cứu khoa học: Kinh tuyến và vĩ tuyến được sử dụng để nghiên cứu về khí hậu, thời tiết, địa hình,...

Kết luận

Kinh tuyến và vĩ tuyến là những đường tưởng tượng quan trọng được sử dụng để xác định tọa độ của các điểm trên Trái Đất. Kinh tuyến và vĩ tuyến của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như bản đồ học, hàng hải, hàng không,...

icon Kinh tuyến, Vĩ tuyến, Tọa độ địa lý, Kinh độ, Vĩ độ, Kinh tuyến gốc, Xích đạo,

Tổng hợp

Có bao nhiêu kinh tuyến, vĩ tuyến?

Phụ nữ   •   Thứ ba, 14/11/2023, 11:00 AM

Kinh tuyến và vĩ tuyến là những đường tưởng tượng được vẽ trên bề mặt Trái Đất để xác định tọa độ của các điểm trên Trái Đất.

Kinh tuyến là những đường tròn song song với trục Trái Đất, nối liền hai cực Bắc và Nam. Kinh tuyến có độ dài khoảng 20.000 km. Kinh tuyến 0 độ được gọi là kinh tuyến gốc, đi qua đài thiên văn Hoàng gia Greenwich ở Luân Đôn, Anh.

Vĩ tuyến là những đường tròn vuông góc với trục Trái Đất, nối liền hai cực Bắc và Nam. Vĩ tuyến có độ dài khác nhau tùy theo vị trí của chúng trên Trái Đất. Vĩ tuyến 0 độ được gọi là xích đạo, đi qua giữa Trái Đất.

Empty

Về số lượng kinh tuyến và vĩ tuyến, có hai cách hiểu khác nhau:

Cách hiểu thứ nhất là dựa trên định nghĩa của kinh tuyến và vĩ tuyến. Theo cách hiểu này, có vô số kinh tuyến và vĩ tuyến. Bởi vì, kinh tuyến là những đường tròn song song với trục Trái Đất, và vĩ tuyến là những đường tròn vuông góc với trục Trái Đất. Như vậy, chúng ta có thể vẽ thêm nhiều kinh tuyến và vĩ tuyến tùy ý, miễn là chúng song song hoặc vuông góc với trục Trái Đất.

Cách hiểu thứ hai là dựa trên thực tế sử dụng. Theo cách hiểu này, có 360 kinh tuyến và 181 vĩ tuyến. Bởi vì, kinh tuyến 0 độ được gọi là kinh tuyến gốc, và nó được chọn làm mốc để đo kinh độ. Các kinh tuyến khác được đánh số từ 1 đến 180, theo hướng Đông hoặc Tây, bắt đầu từ kinh tuyến gốc. Vĩ tuyến 0 độ được gọi là xích đạo, và nó chia Trái Đất thành hai nửa cầu bằng nhau, cầu Bắc và cầu Nam. Các vĩ tuyến khác được đánh số từ 1 đến 90, theo hướng Bắc hoặc Nam, bắt đầu từ xích đạo.

Như vậy, cách hiểu thứ hai được sử dụng phổ biến hơn, vì nó phù hợp với thực tế sử dụng.

Khái niệm về kinh tuyến và vĩ tuyến

Phụ nữ   •   Thứ ba, 14/11/2023, 10:00 AM

Kinh tuyến và vĩ tuyến là những đường tưởng tượng được vẽ trên bề mặt Trái Đất để xác định tọa độ của các điểm trên Trái Đất.

Kinh tuyến là những đường tròn song song với trục Trái Đất, nối liền hai cực Bắc và Nam. Kinh tuyến có độ dài khoảng 20.000 km. Kinh tuyến 0 độ được gọi là kinh tuyến gốc, đi qua đài thiên văn Hoàng gia Greenwich ở Luân Đôn, Anh.

Vĩ tuyến là những đường tròn vuông góc với trục Trái Đất, nối liền hai cực Bắc và Nam. Vĩ tuyến có độ dài khác nhau tùy theo vị trí của chúng trên Trái Đất. Vĩ tuyến 0 độ được gọi là xích đạo, đi qua giữa Trái Đất.

Empty

Tọa độ địa lý của một điểm trên Trái Đất được xác định bằng kinh độ và vĩ độ của điểm đó.

 • Kinh độ là góc giữa kinh tuyến gốc và kinh tuyến đi qua điểm đó. Kinh độ được đo bằng độ, từ 0 độ đến 180 độ, theo hướng Đông hoặc Tây.

 • Vĩ độ là góc giữa xích đạo và vĩ tuyến đi qua điểm đó. Vĩ độ được đo bằng độ, từ 0 độ đến 90 độ, theo hướng Bắc hoặc Nam.

Kinh tuyến và vĩ tuyến có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống.

 • Trong hàng hải và hàng không, kinh tuyến và vĩ tuyến được sử dụng để xác định vị trí của tàu thuyền và máy bay.

 • Trong bản đồ học, kinh tuyến và vĩ tuyến được sử dụng để vẽ bản đồ và xác định vị trí của các địa điểm trên bản đồ.

 • Trong khoa học, kinh tuyến và vĩ tuyến được sử dụng để nghiên cứu về Trái Đất và các thiên thể khác.

Kết luận

Kinh tuyến và vĩ tuyến là những đường tưởng tượng quan trọng được sử dụng để xác định tọa độ của các điểm trên Trái Đất. Kinh tuyến và vĩ tuyến có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống và khoa học.

Giải thích thêm

 • Kinh tuyến 0 độ được gọi là kinh tuyến gốc vì nó được chọn làm mốc để đo kinh độ.

 • Vĩ tuyến 0 độ được gọi là xích đạo vì nó chia Trái Đất thành hai nửa cầu bằng nhau, cầu Bắc và cầu Nam.

 • Kinh độ và vĩ độ của một điểm được xác định bằng cách đo góc giữa hai đường tưởng tượng đi qua điểm đó.

Ví dụ

 • Kinh đô Hà Nội có kinh độ 105 độ Đông và vĩ độ 21 độ Bắc.

 • Thành phố Hồ Chí Minh có kinh độ 106 độ Đông và vĩ độ 10 độ Nam.

Ứng dụng

 • Trong hàng hải và hàng không, kinh tuyến và vĩ tuyến được sử dụng để xác định vị trí của tàu thuyền và máy bay. Điều này giúp các tàu thuyền và máy bay biết mình đang ở đâu và di chuyển an toàn.

 • Trong bản đồ học, kinh tuyến và vĩ tuyến được sử dụng để vẽ bản đồ và xác định vị trí của các địa điểm trên bản đồ. Điều này giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm thông tin về các địa điểm trên thế giới.

 • Trong khoa học, kinh tuyến và vĩ tuyến được sử dụng để nghiên cứu về Trái Đất và các thiên thể khác. Điều này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cấu trúc và chuyển động của Trái Đất cũng như các thiên thể khác.

tuneshare

more_vert