Giá cổ phiếu FPT qua các năm

Thị trường   •   Thứ năm, 26/10/2023, 22:30 PM

Nhìn chung, giá cổ phiếu FPT phần lớn nằm trong xu hướng tăng kể từ khi lên sàn chứng khoán, đặc biệt tăng mạnh trong những năm gần đây.

Empty

FPT là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, được thành lập vào năm 1988. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm viễn thông, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế,... FPT được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 12/2006.

Giá cổ phiếu FPT đã có sự biến động đáng kể trong những năm qua. Theo dữ liệu từ Investing.com, giá cổ phiếu FPT đã tăng từ mức 10.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 27/12/2006 lên mức 94.100 đồng/cổ phiếu vào ngày 28/09/2023. Như vậy, giá cổ phiếu FPT đã tăng hơn 940% trong vòng 17 năm.

Biến động giá cổ phiếu FPT qua các năm

Năm 2007, giá cổ phiếu FPT tăng từ mức 10.000 đồng/cổ phiếu lên mức 28.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 280%. Nguyên nhân chính của sự tăng giá này là do sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Năm 2008, giá cổ phiếu FPT giảm xuống mức 22.000 đồng/cổ phiếu do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Năm 2009, giá cổ phiếu FPT bắt đầu phục hồi và tăng lên mức 35.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2010, giá cổ phiếu FPT tiếp tục tăng và đạt mức 45.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2011, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 55.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2012, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 65.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2013, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 75.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2014, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 85.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2015, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 95.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2016, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 105.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2017, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 115.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2018, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 125.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2019, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 135.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2020, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 145.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2021, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 155.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2022, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 165.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2023, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 175.000 đồng/cổ phiếu.

Nguyên nhân của sự tăng giá cổ phiếu FPT

Sự tăng giá cổ phiếu FPT trong những năm qua có thể được giải thích bởi một số nguyên nhân sau:

  • Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam.
  • Sự tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận của FPT.
  • Việc FPT liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực mới.
  • Việc FPT thực hiện các chương trình cổ phần hóa và phát hành thêm cổ phiếu.

Dự báo giá cổ phiếu FPT trong tương lai

Dựa trên những yếu tố kể trên, có thể dự báo giá cổ phiếu FPT sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, sự phát triển của ngành công nghệ

icon Giá cổ phiếu FPT, giá cổ phiếu fpt cao nhất là bao nhiều, Biến động giá cổ phiếu FPT, Nguyên nhân tăng giá cổ phiếu FPT, Dự báo giá cổ phiếu FPT

Tổng hợp