Đơn vị mega là gì?

Đời sống   •   Thứ hai, 13/11/2023, 16:00 PM

Đơn vị mega (ký hiệu là M) là một tiền tố SI được viết liền trước một đơn vị đo lường để chỉ bội số lớn gấp 1.000.000 lần.

Độ lớn này được công nhận từ năm 1960, theo tiếng Hy Lạp nghĩa là vĩ đại.

Tiền tố mega có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp "megas" có nghĩa là "lớn".

Empty

Mega được sử dụng trong nhiều đơn vị đo lường khác nhau, bao gồm:

 • Megabyte (MB) là một đơn vị dung lượng thông tin, bằng 1.000.000 byte.

 • Megahertz (MHz) là một đơn vị tần số, bằng 1.000.000 hertz.

 • Megawatt (MW) là một đơn vị công suất, bằng 1.000.000 watt.

 • Megapixel (MP) là một đơn vị độ phân giải ảnh, bằng 1.000.000 pixel.

Ví dụ:

 • Một ổ cứng có dung lượng 1 terabyte (TB) bằng 1.000 gigabyte (GB), tương đương với 1.000.000 megabyte (MB).

 • Một bộ vi xử lý có xung nhịp 2 gigahertz (GHz) bằng 2.000 megahertz (MHz).

 • Một nhà máy điện có công suất 100 megawatt (MW) bằng 100.000 kilowatt (kW).

 • Một máy ảnh có độ phân giải 12 megapixel (MP) bằng 12.000.000 pixel.

Ngoài ra, mega cũng được sử dụng trong một số lĩnh vực khác, chẳng hạn như:

 • Megacity: Một thành phố có dân số trên 10 triệu người.

 • Megafauna: Động vật có kích thước lớn, chẳng hạn như voi, tê giác,...

 • Megalopolis: Một vùng đô thị bao gồm nhiều thành phố lớn liên kết với nhau.

Kết luận

Đơn vị mega là một đơn vị đo lường phổ biến, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mega được viết liền trước một đơn vị đo lường để chỉ bội số lớn gấp 1.000.000 lần.

icon Megabyte (MB), Megahertz (MHz), Megawatt (MW), Megapixel (MP), Megacity, Megafauna, Megalopolis, Nguồn gốc của đơn vị mega, Ứng dụng của đơn vị mega, Các đơn vị đo lường khác sử dụng tiền tố mega

Tổng hợp

Đơn vị nano là gì?

Đời sống   •   Thứ hai, 13/11/2023, 17:00 PM

Trong hệ đo lường quốc tế, nano (ký hiệu n) là một tiền tố được viết liền trước một đơn vị đo lường để chỉ bội số nhỏ gấp 10-9 hay 1/1.000.000.000 lần. Độ lớn này được công nhận từ năm 1960, theo tiếng Hy Lạp nghĩa là lùn.

Empty

Nano được sử dụng trong nhiều đơn vị đo lường khác nhau, bao gồm:

 • Nanomet (nm) là một đơn vị chiều dài, bằng 1/1.000.000.000 mét.

 • Nanosecond (ns) là một đơn vị thời gian, bằng 1/1.000.000.000 giây.

 • Nanowatt (nW) là một đơn vị công suất, bằng 1/1.000.000.000 watt.
 • Nanoampere (nA) là một đơn vị dòng điện, bằng 1/1.000.000.000 ampere.

Ví dụ:

 • Đường kính của một sợi tóc người khoảng 70 micromet (µm), tương đương với 70.000 nanomet (nm).

 • Một con vi khuẩn có kích thước khoảng 1 micromet (µm), tương đương với 1.000 nanomet (nm).

 • Một phân tử nước có kích thước khoảng 0,2 nanomet (nm).

Ngoài ra, nano cũng được sử dụng trong một số lĩnh vực khác, chẳng hạn như:

 • Nanotechnology: Công nghệ nano là ngành khoa học và công nghệ nghiên cứu và ứng dụng các vật liệu, thiết bị và hệ thống có kích thước nano.

 • Nanomedicine: Nanomedicine là ứng dụng công nghệ nano trong y học, bao gồm việc phát triển các loại thuốc, thiết bị y tế và phương pháp điều trị mới.

 • Nanoelectronics: Nanoelectronics là ứng dụng công nghệ nano trong điện tử, bao gồm việc phát triển các thiết bị điện tử có kích thước nano.

Kết luận

Đơn vị nano là một đơn vị đo lường phổ biến, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nano được viết liền trước một đơn vị đo lường để chỉ bội số nhỏ gấp 1/1.000.000.000 lần.