Các phòng khám Đông y Quận 11 TP HCM cắt thuốc uy tín

Phụ nữ   •   Chủ nhật, 26/11/2023, 02:40 AM

Địa chỉ, số điện thoại các nhà thuốc Đông y, phòng chẩn trị YHCT, phòng khám thuốc nam uy tín ở Quận 11 TP Hồ Chí Minh.

Các phòng khám Đông y Quận 11 TP HCM cắt thuốc uy tín

Danh mục các phòng khám Đông y tại Quận 11 TP HCM:

PHÒNG MINH - PHÒNG CHẨN TRỊ YHCTDT PHÒNG MINH

Địa chỉ: 113G/1 Bis Lạc Long Quân, Phường 3, Quân 11, TP. HCMĐiện thoại: 0909 231 498Email: Website:

PHÚ ĐỨC - CƠ SỞ PHÚ ĐỨC

Địa chỉ: Tư gia: 134/24, Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.HCM - Văn phòng: 134/11A Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.HCMĐiện thoại: 08 3963 4148 - 0937 297 722Email: Website:

TRẦN SƯỞNG LÂM - PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y TRẦN SƯỞNG LÂM

Địa chỉ: 302 Đỗ Ngọc Thạnh , P. 4 , Q.11, TP.HCM Điện thoại: 08. 38554553Email: transuonglam@yahoo.comWebsite: luongytransuonglam.com

AN ĐƯỜNG - PHÒNG Y HỌC AN ĐƯỜNG

Địa chỉ: 221 Dương Tử Giang, P. 4, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3955 0096Email: Website:

BẮC VIỆT - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN BẮC VIỆT

Địa chỉ: 1467A đường 3 Tháng 2, P.16, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 39 603 506Email: Website:

BÁCH TOÀN ĐƯỜNG - PHÒNG CHẨN TRỊ BÁCH TOÀN ĐƯỜNG

Địa chỉ: 413 Minh Phụng, P. 10, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 39633034Email: Website:

BÀNG CÂM - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN BÀNG CÂM

Địa chỉ: 1209 Đường 3 Tháng 2, P.6, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

BÀNH KHANH - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN BÀNH KHANH

Địa chỉ: 159AB Lê Đại Hành, P.13, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

BỆNH VIỆN QUẬN 11 - KHOA Y HỌC DÂN TỘC BỆNH VIỆN QUẬN 11

Địa chỉ: 124 Tạ Uyên, P. 4, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3855 8318Email: Website:

BÌNH AN - CƠ SỞ SX THUỐC DÂN TỘC BÌNH AN - HUỲNH CẨM LƯƠNG

Địa chỉ: 51 Lê Đại Hành, P.6, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3855 8887Email: Website:

CHIÊM ĐỆ - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN CHIÊM ĐỆ

Địa chỉ: 395A Lê Đại Hành, P.11, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

CÒ - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BS NGUYỄN VĂN CÒ

Địa chỉ: 107 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP HCMĐiện thoại: Email: Website:

ĐẠI AN - HIỆU THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN - NGUYỄN THỊ LINH

Địa chỉ: 600 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3857 2913Email: Website:

ĐẠI AN - PHÒNG CHẨN TRỊ ĐÔNG Y ĐẠI AN

Địa chỉ: 1579 Đường 3 Tháng 2, Phường 16, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 0918 879 353Email: Website:

DÂN AN - PHÒNG CHẨN TRỊ DÂN AN

Địa chỉ: 143 Lạc Long Quân, P. 3, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3963 3398Email: Website:

ĐẶNG VĂN THÀNH - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐẶNG VĂN THÀNH

Địa chỉ: 1397 Đường 3Tháng 2, P.16, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

ĐIỀN VÕ - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐIỀN VÕ

Địa chỉ: 591/8/28 Bình Thới, P.10, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

ĐỨC ĐƯỜNG - NHÀ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN DI ĐỨC ĐƯỜNG – TRẦN VĂN HÔNG

Địa chỉ: 38 Lò Siêu, P.16, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3960 4727Email: Website:

ĐỨC HƯNG - HIỆU THUỐC ĐỨC HƯNG - TRƯƠNG TRÍ DŨNG

Địa chỉ: 1302 Đường 3 Tháng 2, P.2, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3858 0986Email: Website:

DƯƠNG HỚN TƯỜNG - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN DƯƠNG HỚN TƯỜNG

Địa chỉ: 165 Lê Đại Hành, P.13, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

DƯƠNG KIM THÀNH - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN DƯƠNG KIM THÀNH

Địa chỉ: 77 B Lạc Long Quân, P.1, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

DƯƠNG QUANG KIÊN - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN DƯƠNG QUANG KIÊN

Địa chỉ: 126 Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3856 7150Email: Website:

HÒA AN ĐƯỜNG - PHÒNG CHẨN TRỊ ĐÔNG Y HÒA AN ĐƯỜNG

Địa chỉ: 197/33 Hàn Hải Nguyên, P. 2, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3858 4407Email: Website:

HUỲNH HÒA - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN HUỲNH HÒA

Địa chỉ: 168/5H Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

HUỲNH VĨNH TÌNH - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN HUỲNH VĨNH TÌNH

Địa chỉ: 88 Bình Thới, P. 14, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3860 4804Email: Website:

LA CẢNH THÀNH - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LA CẢNH THÀNH

Địa chỉ: 591/4/11 Bình Thới, P.10, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

LÂM AN - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LÂM AN

Địa chỉ: 142 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

LIÊN - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BS NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

Địa chỉ: 730 Hồng Bàng, P. 1, Q. 11, TP.HCMĐiện thoại: Email: Website:

LINH SƠN - CƠ SỞ LINH SƠN

Địa chỉ: 142 Lê Đại Hành, P.7, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3856 5168Email: Website:

LƯƠNG MINH GIAI - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LƯƠNG MINH GIAI

Địa chỉ: 391C Minh Phụng, P.10, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

LƯƠNG SINH ĐƯỜNG - PHÒNG Y HỌC CỔ TRUYỀN LƯƠNG SINH ĐƯỜNG -

Địa chỉ: 113 Lãnh Binh Thăng, P.12, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3858 0086Email: Website:

LƯƠNG VĂN LONG - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LƯƠNG VĂN LONG

Địa chỉ: 187 Phó Cơ Điều, P. 6, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3855 6273Email: Website:

LÝ ĐỨC - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LÝ ĐỨC

Địa chỉ: 214/27 Hàn Hải Nguyên, P.9, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

MINH ĐƯỜNG - PHÒNG KHÁM LƯƠNG Y PHÒNG MINH ĐƯỜNG

Địa chỉ: 113G/1 bis-3, Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3963 3723Email: Website:

MINH VIÊN - PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN MINH VIÊN

Địa chỉ: 373/10 Hàn Hải Nguyên, P.2, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3858 2899Email: Website:

NAM AN - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NAM AN

Địa chỉ: 153 Tôn Thất Hiệp, P.13, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3962 1978Email: Website:

NAM THẢO - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN VẠN NAM THẢO

Địa chỉ: 72/1D Bình Thới, P.14, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3861 6721Email: Website:

NGÔ KIỀU NGA - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NGÔ KIỀU NGA

Địa chỉ: 604 (số cũ 344) Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

NGUYÊN PHƯƠNG - PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN NGUYÊN PHƯƠNG

Địa chỉ: 36 Trần Quý P.6, Q. 11, TP. HCMĐiện thoại: 3956 0170Email: Website:

NGUYỄN TRỌNG TRIỆU - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NGUYỄN TRỌNG TRIỆU

Địa chỉ: 22A Đường 39, Lò Siêu, P.16, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

LÂM NHẤT HỔ - NHÀ THUỐC LÂM NHẤT HỔ - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Địa chỉ: 256 Tôn Thất Hiệp, P.12, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3858 6576Email: Website:

AN HÒA ĐƯỜNG - NHÀ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN AN HÒA ĐƯỜNG

Địa chỉ: 34 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3963 4038Email: Website:

NHÂN CHÍNH - PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN CHÍNH

Địa chỉ: 191 Tôn Thất Hiệp, P.12, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3962 0576Email: Website:

PHAN LỆ QUYÊN - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN PHAN LỆ QUYÊN

Địa chỉ: 26 Ông Ích Khiêm, P.14, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

PHAN MINH NAM - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN PHAN MINH NAM

Địa chỉ: 63 Lãnh Binh Thăng, P.12, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y – VẬT LÝ TRỊ LIỆU PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y

Địa chỉ: 168-170 Hàn Hải Nguyên, P.8, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 39 632 493Email: Website:

PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN

Địa chỉ: 1579 Đường 3 Tháng 2, P.16, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 0918879353Email: Website:

PHƯƠNG ĐÔNG - PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 180/24 - 180/26 - Lạc Long Quân - P.10, Q.11, TP.HCM Điện thoại: 62 643 457 Email: hovantungr@yahoo.com.vnWebsite:

QUÁCH SIÊU THÁI - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÁCH SIÊU THÁI

Địa chỉ: 94 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

QUANG BẢO VÂN - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN QUANG BẢO VÂN

Địa chỉ: 460 Tân Phước, P.6, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TÂN PHƯỚC - CƠ SỞ SX THUỐC DÂN TỘC TÂN PHƯỚC

Địa chỉ: 175 Lê Đại Hành, P.13, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 39 627 354Email: Website:

THÁI CHANH KIÊN - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI CHANH KIÊN

Địa chỉ: 127/48/18 Âu Cơ, P.14, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

THÀNH HƯNG - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH HƯNG

Địa chỉ: 220 Phó Cơ Điều, P.6, Q.11, TP HCM Điện thoại: 38 546 843Email: Website:

THẢO MỘC XANH - CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO MỘC XANH

Địa chỉ: 100/10 Thái Phiên, P.2, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 0937 215 881Email: Website:

THIÊN ĐỨC - NHÀ THUỐC Y HỌC DÂN TỘC THIÊN ĐỨC – PHAN VĂN TÀO

Địa chỉ: 23C Phú Thọ, P.1, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 39 609 514Email: Website:

THỐNG - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BS HOÀNG VĂN THỐNG

Địa chỉ: 98B Tân Khai, P. 4, Q. 11, TP.HCMĐiện thoại: Email: Website:

THUẬN KHANG - NHÀ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN DƯỢC HÃNG THUẬN KHANG

Địa chỉ: 389A Lê Đại Hành, P.11, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3965 1001Email: Website:

TIÊU NGUYỆT HUỆ - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TIÊU NGUYỆT HUỆ

Địa chỉ: 18/7C Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TÔ HUỲNH THƯ - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TÔ HUỲNH THƯ

Địa chỉ: 86/52 Ông Ích Khiêm, P.14, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TRẦN AN - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN AN

Địa chỉ: 113G/14/32-34 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TRẦN BỘI ANH - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN BỘI ANH

Địa chỉ: 478 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TRẦN CÔNG BÌNH - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN CÔNG BÌNH

Địa chỉ: 189 Lê Đại Hành, P.13, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TRẦN CƯỜNG - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN CƯỜNG

Địa chỉ: 134/24 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TRẦN CƯỜNG - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN CƯỜNG

Địa chỉ: 68 Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TRẦN ĐỆ - PHÒNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN ĐỆ

Địa chỉ: 1278 Đường 3 Tháng 2, P. 2, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3858 2854Email: Website:

TRẦN KIỀU - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN KIỀU

Địa chỉ: Quầy số 5, Chợ Dân Lập Phú Bình, P.5, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TRẦN PHÚC THANH - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN PHÚC THANH

Địa chỉ: 152/36/43 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TRẦN VĂN TUYÊN - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN VĂN TUYÊN

Địa chỉ: 134/5/5 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TRƯƠNG DUY KIỆT - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯƠNG DUY KIỆT

Địa chỉ: 119 Trần Quý, P.P.4, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

TRƯỜNG GIANG - PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ: 786 Hồng Bàng, P.1, Q.11, TP HCM Điện thoại: 22 289 128 / 3969 6243Email: Website:

TRƯỜNG XUÂN - CỬA HÀNG THUỐC NAM DƯỢC HÃNG TRƯỜNG XUÂN

Địa chỉ: 810 Nguyễn Chí Thanh, P. 4, Q. 11, TP. HCM Điện thoại: 3857 2896Email: Website:

VẠN PHÁT - NHÀ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN VẠN PHÁT

Địa chỉ: 193 Lãnh Bình Thăng, P.12, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3962 4100Email: Website:

VIỆT ĐÔNG - PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT ĐÔNG

Địa chỉ: 470 Hồng Bàng, P.16, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3969 8656Email: Website:

VĨNH AN ĐƯỜNG - PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT NHÀ THUỐC VĨNH AN ĐƯỜNG

Địa chỉ: 219-221 Dương Tử Giang, P.4 Q.11 TP. HCM Điện thoại: 3955 2647 Email: Website:

VĨNH PHƯỚC - NHÀ THUỐC Y HỌC DÂN TỘC – TRƯƠNG THẾ HỮU

Địa chỉ: 867 Đường 3 Tháng 2, P.7, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3855 8124Email: Website:

VÕ - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BS MÃ TÍCH VÕ

Địa chỉ: 219 Dương Tử Giang, P. 4, Q. 11, TP.HCMĐiện thoại: Email: Website:

VŨ THỊ GIAO - PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN VŨ THỊ GIAO

Địa chỉ: 36D/14 Đường 762 - Hồng Bàng, P.1, Q.11, TP. HCMĐiện thoại: Email: Website:

XUÂN QUANG - CTY TNHH TM ĐÔNG DƯỢC XUÂN QUANG

Địa chỉ: 291 Lê Đại Hành, P.13, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 3962 2116Email: Website:

icon Phòng mạch Đông y Quận 11,Phòng khám YHCT Quận 11,Phòng khám Đông y TP HCM

Tổng hợp

Cùng chủ đề
Có nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn thịt chó sớm không?

Có nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn thịt chó sớm không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Thịt chó mặc dù là một món khoái khẩu của rất nhiều gia đình, tuy nhiên có rất nhiều đối tượng không nên sử dụng thịt chó thường xuyên. Vậy còn đối với trẻ dưới 1 tuổi thì sao, có nên cho trẻ sơ sinh ăn thịt chó sớm không? Cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết hôm nay nhé!
Bà bầu khi mang thai có được ăn trái thốt nốt không?

Bà bầu khi mang thai có được ăn trái thốt nốt không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Bà bầu cần được bổ sung nhiều năng lượng và dinh dưỡng từ các thực phẩm và trái cây. Loại quả thốt nốt phổ biến với người dân Nam Bộ và là món ăn ưa thích của nhiều người, kể cả các bà bầu. Vậy bà bầu quả thốt nốt khi mang thai có được không?
Người lớn uống sữa mẹ có tốt không?

Người lớn uống sữa mẹ có tốt không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Chúng ta biết sữa mẹ giàu chất dinh dưỡng và tốt cho trẻ sơ sinh . Nhưng liệu nó có tác dụng tương tự đối với người lớn?
7 điều bà bầu cần chú ý khi ăn lẩu

7 điều bà bầu cần chú ý khi ăn lẩu

Phụ nữ   •   26.02.2024
Đối với mẹ bầu, việc ăn lẩu mang lại rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ và cả thai nhi. Theo các chuyên gia, bà bầu có thể ăn lẩu nhưng nên hạn chế.
“Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”: Liệu có đúng?

“Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”: Liệu có đúng?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Trọng nam, khinh nữ là một tư tưởng phân biệt đối xử theo giới tính, trong đó coi nam giới quan trọng hơn phụ nữ. Đây từng là một hệ thống tư tưởng tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là dưới chế độ phong kiến.
Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) và những điều cần biết

Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) và những điều cần biết

Phụ nữ   •   26.02.2024
Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) là phương pháp được áp dụng để giúp mẹ bầu sinh thường dễ dàng hơn.