Bác Hồ mất khi nào?

Đời sống   •   Thứ sáu, 10/11/2023, 12:00 PM

Bác Hồ là một nhà cách mạng và chính khách người Việt Nam. Người là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bác Hồ được nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tôn kính là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Bác Hồ sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Như vậy, Bác Hồ hưởng thọ 79 tuổi.

Empty

Bác Hồ sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo. Người sớm bộc lộ tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh cho độc lập dân tộc. Năm 1911, Bác Hồ rời quê hương ra đi tìm đường cứu nước. Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, tìm hiểu cách mạng của các nước, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để trở về lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập.

Năm 1930, Bác Hồ sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một trang mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật lịch sử vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Người là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng và khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

icon Bác Hồ mất ngày nào?, Bác Hồ mất tháng nào?, Bác Hồ mất năm nào?, Thời gian Bác Hồ mất?, Ngày tháng năm Bác Hồ mất?, Ngày mất Bác Hồ?, Tháng mất Bác Hồ?, Năm mất Bác Hồ?, Bác Hồ mất bao nhiêu tuổi?

Tổng hợp

Bác Hồ có bao nhiêu tên?

Đời sống   •   Thứ sáu, 10/11/2023, 13:00 PM

Bác Hồ có nhiều tên gọi, bút danh và bí danh khác nhau, tổng cộng lên đến hơn 170. Trong đó, có 5 cái tên đặc biệt gắn bó với các chặng đường quan trọng trong cuộc đời của Bác.

Trong đó, có 5 cái tên đặc biệt gắn bó với các chặng đường quan trọng trong cuộc đời của Bác:

Empty
  • Nguyễn Sinh Cung: Tên lúc nhỏ.

  • Nguyễn Tất Thành: Tên khi đi học.

  • Nguyễn Ái Quốc: Bút danh nổi tiếng gắn liền với những hoạt động cách mạng của Bác.

  • Hồ Chí Minh: Tên gọi chính thức khi Bác trở về Việt Nam lãnh đạo cách mạng.

  • Bác Hồ: Tên gọi thân thương mà nhân dân Việt Nam dành cho Bác.

Ngoài ra, Bác Hồ đã sử dụng nhiều tên gọi, bút danh và bí danh khác nhau để che giấu thân phận và hoạt động cách mạng của mình. Điều này thể hiện sự tinh thông, khéo léo và mưu trí của Bác trong đấu tranh cách mạng.

Tổng cộng, Bác Hồ đã sử dụng hơn 175 tên gọi, bí danh và bút danh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

Trong số các tên gọi của Bác Hồ, tên Nguyễn Ái Quốc là tên được sử dụng phổ biến nhất. Tên này được Bác Hồ sử dụng từ năm 1919, khi gửi bản yêu sách của nhân dân Việt Nam tới Hội nghị Versailles. Tên Nguyễn Ái Quốc gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ, từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập, thống nhất đất nước.

Ngày nay, tên Bác Hồ là tên gọi được nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tôn kính dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bác Hồ lấy tên Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

Đời sống   •   Thứ sáu, 10/11/2023, 11:00 AM

Tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của ý chí độc lập, tự do và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Người đã lấy nhiều tên gọi khác nhau, trong đó có tên Hồ Chí Minh.

Empty

Theo các nguồn sử liệu, Bác Hồ lấy tên Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 8 năm 1942, khi Người sang Trung Quốc để tìm sự ủng hộ của Trung Hoa Dân quốc cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Lúc này, Người là đại diện của Mặt trận Việt Minh và Hội Quốc tế Phản Xâm lược Việt Nam.

Tên Hồ Chí Minh được Người lấy theo tên của một dòng suối ở quê nhà Nghệ An. Người cho rằng tên này vừa giản dị, dễ nhớ, vừa có ý nghĩa sâu sắc. Hồ là dòng nước trong, mát, chảy tràn lan, còn Chí Minh là chí hướng sáng suốt, cao cả. Tên gọi này thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng giải phóng dân tộc của Người.

Từ đó, tên Hồ Chí Minh được Người sử dụng trong tất cả các hoạt động cách mạng và trở thành tên gọi chính thức của Người.

Dưới đây là một số tên gọi khác của Bác Hồ trong quá trình hoạt động cách mạng:

  • Nguyễn Tất Thành: Tên gọi thời niên thiếu

  • Nguyễn Ái Quốc: Tên gọi khi hoạt động ở Pháp và Liên Xô

  • Văn Ba: Tên gọi khi hoạt động ở Xiêm

  • Nguyễn Ái Quốc: Tên gọi khi hoạt động ở Quảng Châu

Tên gọi của Bác Hồ là một phần trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Tên gọi này thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng giải phóng dân tộc của Người.